top of page
Zoeken

Een grote stap vooruit met procesoptimalisatie

Bijgewerkt op: 10 nov. 2021

Hoe krijgt u, in tijden van groei, weer grip op de primaire processen?

Vanderkamp Pompen legde deze vraag bij ons neer en hervond de controle.


Vanderkamp Pompen

Vanderkamp Pompen is specialist in op maat gerichte oplossingen voor tijdelijke pompinstallaties. De afgelopen jaren maakte het bedrijf een behoorlijke groei door; een mooie ontwikkeling, maar ook eentje met nieuwe uitdagingen. Eén van die vraagstukken is het hervinden van grip op de primaire processen; projectvoorbereiding, planning en offertes.


Projectvoorbereiding

Projectlocaties liggen geregeld een eind weg van het Vanderkamp bedrijfspand, waardoor het ‘even’ ophalen van een vergeten stuk materiaal geen voor de hand liggende mogelijkheid is. Tel daarbij op dat projectlocaties vaak bouwlocaties zijn zonder basisvoorzieningen, zoals water en stroom. Om het project succesvol en efficiënt te doorlopen, zal er ter plekke dan ook een functionerend systeem aangelegd worden.

Allemaal factoren die meespelen in het onderstrepen van het belang van goede planning en werkvoorbereiding. Door het terrein in te scannen en in te tekenen wat er gebouwd gaat worden, heeft Vanderkamp nu veel meer grip op de projectvoorbereiding.


Nieuwe taakverdeling voor planning

De ruime keuze uit voorraad en personeel tonen dat het raadzaam is vooral de achterliggende processen goed onder de loep te nemen. Een betere aansluiting tussen de commerciële afdeling en de werkvloer is een wens van Vanderkamp Pompen.

Waar de planning voorheen door het commerciële team werd gedaan, ligt dit nu in handen van het operationele team. De projectmanager is niet langer de spil van het project, maar krijgt de functie van interne klant. De specifieke kennis, die van belang is bij het indelen en uitvoeren van een project, heeft men binnen de operatie in huis. Het operationele team weet daarmee als geen ander wat (en wie) ervoor nodig is om dit project zo soepel mogelijk te doen verlopen. Door deze expertise in te zetten voor de totstandkoming van de planning, werkt de organisatie nu meer als team samen.


Niet ik, maar wij

Offertes als uitgangspunt

Een ander primair proces dat aandacht verdient is het offreren. Voorheen waren offertes onderhevig aan giswerk en dubbel werk. Door dit onderdeel opnieuw in te delen en te combineren met een stuk planning, wordt een belangrijk deel van de voorbereidingen vast meegenomen. Eerst inventariseren en plannen, dan pas doen.

Aanvragen worden voortaan opgesplitst in drie categorieën: basis (product)aanvraag, configuratie aanvraag en oplossingsaanvraag. Hierdoor vindt er een natuurlijke filtering op werkdruk en voorraad plaats, wat het verdelen van de werkzaamheden makkelijker maakt.

Bij een basis (product)aanvraag krijgt een klant snelle terugkoppeling, om te beoordelen of ze vooruit willen met Vanderkamp. Daarna gaat de offerte pas de diepte in.

Hierdoor kan het accent qua tijdsinvestering liggen op de andere twee typen offertes. De configuratie aanvraag en oplossingsaanvraag vergen dus meer tijd, maar hebben ook een aanzienlijk hogere slagingskans. De klant zit simpelweg verder in het beslissingsproces.

De aanvraag komt nu binnen bij de technische afdeling, die zich buigt over de aanpak. De offerte in dan het gevolg van deze uitwerking, in plaats van andersom. Het doorvragen en bieden van handvaten door Future Industries zorgt ervoor dat dit soort kansen aan de oppervlakte kunnen komen.


Een frisse blik op knelpunten

Forse groei kan het zicht op de primaire processen vertroebelen, met een stagnatie in de ontwikkeling tot gevolg. Het inschakelen van een externe partij om met een frisse blik naar de interne knelpunten te kijken, werkt verhelderend.


Het kost tijd, maar ik zie en voel dat het heel veel oplevert

Voor Vanderkamp Pompen was de rol die Future Industries als begeleider innam, in plaats van reorganisator, bijzonder prettig. De mens en eigenaarschap binnen hun aandeel in het werk staan centraal. Transparantie en oprechte aandacht voor elkaar zijn de voorwaarden voor communicatie. Kansen worden gestructureerd aan het licht gebracht en zorgvuldig uitgevoerd. Het gesprek blijft altijd open en gaande.

Niet in de laatste plaats stelt Future Industries zich ten doel dat de werknemer, na afronding van het traject, in staat is om kansen te blijven zien en hier doorlopend actie op te nemen. Zo geven we het stokje van de menselijke digitaliseringkracht door, zoals hier aan Vanderkamp Pompen.


24 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page