top of page
Privacybeleid.jpeg

PRIVACYBELEID

Future Industries verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij hechten waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Future Industries staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

 

Laatst aangepast in: januari 2022

 

Verwerking van persoonsgegevens
Future Industries legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast, waaronder contactgegevens, factuurgegevens en overige bedrijfsrelevante informatie. Dit is onder andere het geval wanneer u klant bent van Future Industries, reageert op content aangeboden via sociale media en/of de website van Future Industries, of anderszins contact heeft met Future Industries. 


Future Industries gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende afspraak/overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten op de hoogte te houden van de producten en diensten van Future Industries.

Delen met anderen
Future Industries verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang wij gegevens bewaren
Future Industries zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Future Industries van u verzamelt en gebruikt, kunt u Future Industries vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar r.burghard@futureindustries.nl.

Beveiliging
Future Industries neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies
Future Industries maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u onze website bezoekt. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen.

Vragen of klachten?
Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Future Industries omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen met info@futureindustries.nl, of per post:

Future Industries B.V.

Rieteweg 15

8041 AJ  Zwolle

bottom of page