top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverFuture Industries

Grip op operatie en supply chain

Bijgewerkt op: 13 okt. 2022

Weerbaarheid door innovatie en digitalisering


De laatste jaren lijken een aaneenschakeling te zijn van impactvolle gebeurtenissen: de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, Brexit, de blokkering van het Suezkanaal, de coronapandemie, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de energiecrisis. Gebeurtenissen die binnen de maakindustrie en wereldwijde toeleveringsketens een olievlek van verstoringen veroorzaken. Het is voor bedrijven dan ook noodzakelijk om in toenemende mate bestand te zijn tegen zaken als een onvoorspelbare vraag, schaarste (grondstoffen en personeel), toenemende inflatiedruk en vastlopende toeleveringsketens.


Veel bedrijven hebben echter het gevoel te weinig grip te hebben op de operatie om adequaat te kunnen reageren op langdurige en continue verstoringen. In het geval van een crisis schakelen organisaties over op fire-fighting modus en richten zich vaak in eerste instantie op het verkleinen of wegnemen van de operationele verstoringen. Dit met als doel om zo snel mogelijk terug te keren naar de situatie zoals deze was voordat de crisis zich voordeed. Echter, door de continuïteit en het snelle tempo waarin verstoringen zich voordoen, blijkt de situatie van voor de crisis vaak irrelevant. En is een aanpak gebaseerd op crisismanagement onvoldoende effectief en duurzaam.


Behoefte aan flexibiliteit steeds groter


Waar de focus voor veel organisaties binnen de maakindustrie en logistiek jarenlang op efficiëntie lag, wordt de behoefte aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen steeds groter. In een wereld die gekenmerkt wordt door snel opeenvolgende veranderingen is weerbaarheid nodig om met de juiste snelheid en vooruitstrevendheid te kunnen inspelen op de uitdagingen in de markt.

Maar wat maakt jouw organisatie écht weerbaar? En hoe kun je jouw operatie en processen flexibel en duurzaam inrichten, zonder een ineffectieve investeringslast?


“ Supply chain resilence is the capacity of a supply chain to persist, adapt, or transform in the face of change.”

Bron: Journal of Business Logistics


Weerbaarheid vereist tegenwoordig meer dan alleen in staat zijn om zo goed en snel mogelijk terug te veren naar het oude optimum. Dit omdat het optimum zelf ook onderhevig is aan doorlopende verandering. Voor een sterke, weerbare organisatie is het noodzakelijk om in staat te zijn afwijkingen te kunnen opmerken en voorspellen, de (negatieve) gevolgen te vermijden, verkleinen of absorberen, maar vooral ook te leren en groeien in tijden van verandering.


Inzicht in processen


Om afwijkingen te kunnen opmerken of zelfs te kunnen voorspellen, is informatie nodig. Inzicht in processen, zowel bedrijfsbreed als bedrijfsoverstijgend, genereert data die nodig zijn om afwijkingen te kunnen signaleren en afhankelijkheden en eventuele gevolgen te kunnen overzien. Technologieën gericht op process mining, digital twinning en workflow management zorgen ervoor dat deze data beschikbaar worden.

Door het registreren van bedrijfsprocessen kunnen bewerkingstijden, doorlooptijden, afkeur en aanverwante kosten actueel geëxtraheerd en gemonitord worden. Op basis van deze data kan geanalyseerd worden of de afwijkingen een risico vormen voor de huidige werkwijzen en leverbetrouwbaarheid van de organisatie. Op langere termijn kunnen datatrends gebruikt worden om de impact van de verandering in te schatten of om afwijkingen en veranderingen te voorspellen. Bedrijven die in staat zijn om data op deze wijze te benutten, creëren hiermee een langere reactietijd. Hierin kunnen effectievere en duurzamere keuzes gemaakt worden. In een vroeg stadium kan de verstoring mogelijk nog vermeden of geminimaliseerd worden. Of er kunnen optimalisaties doorgevoerd worden waardoor de gevolgen opgevangen of geëxploiteerd worden binnen de organisatie.


Process mining geeft hierbij inzicht en signaleert de mogelijke oorzaken en consequenties van procesafwijkingen. Zijn er bijvoorbeeld specifieke leveranciers of productgroepen waarvoor levertijden langer worden? Of neemt het afkeurpercentage toe op bepaalde machines? Proces mining software signaleert dergelijke afwijkingen sneller en consequent. Het kan op basis van artificiële intelligentie (AI) afhankelijkheden en mogelijke oorzaken en consequenties bepalen. Met behulp van een digital twin kunnen scenario’s doorlopen worden om in te schatten wat de impact van de verstoring of verandering zal zijn. Daarnaast kan de doeltreffendheid van eventuele verbeterprojecten worden getest. En workflow management software stelt een organisatie in staat om procesoptimalisaties op snelle wijze, structureel en bedrijfsbreed en -overstijgend, te implementeren, sturen en borgen.


Weerbaarheid begint met inzicht

Weerbaarheid begint met breed inzicht in processen, samenwerkingsverbanden en afhankelijkheden binnen de eigen bedrijfsvoering en de supply chain. Data en het gebruik van de juiste instrumenten stellen een organisatie in staat om snel en adequaat te reageren op uitdagingen in de markt. Daarnaast bieden data-analyse en scenario planning kansen om te leren van afwijkingen en proactief om te gaan met de uitdagingen van morgen.


“ Without technology synthesized into processes and people, there is no exponential learning. Then, sensing becomes merely seeing things when it is already too late.”

Bron: Gartner


Bedrijven die in staat zijn om hun operatie en supply chain te blijven innoveren en die de symbiose van mens, proces en data erkennen, zullen de meeste weerbaarheid tonen in tijden van crisis. En daarmee het best in staat zijn om afwijkingen te voorspellen, de impact van verstoringen op te vangen en om vooruitstrevend en duurzaam te reageren.Investeringen in digitale transities en innovaties leveren op langere termijn dan ook meer op dan crisismanagement gericht op kostenreductie. De organisatie van de toekomst zal zich bewust moeten zijn van een doorlopend aan verandering onderhevig landschap. De organisatie houdt hierin controle door flexibel mee te bewegen en weerbaarheid te creëren door innovatie en digitalisering.


Direct aan de slag om zelf ook weerbaarheid te creëren door middel van innovatie en digitalisering? Neem dan contact met ons op.


“As the crisis fades from memory, leaders tend to neglect the importance of building resilience. Future-oriented leaders recognize the long-term value of resilience and keep it on the change agenda in fair weather times.”

Bron: Gartner

78 weergaven0 opmerkingen

댓글


bottom of page