Aanpak van Future Industries

Alles en iedereen

De kern van Smart Manufacturing zijn de machines, IT en data. De noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle transformatie is echter aanpassing van het gedrag van de mensen die bij het productieproces zijn betrokken. Dat betekent dat die mensen vanaf het begin af aan betrokken en geïnformeerd moeten worden. Alle fases, van begin tot eind, moeten multidisciplinair ontwikkeld en gestuurd worden. Alleen zo krijgen de mensen inzicht en acceptatie in de veranderingen die er aan zitten te komen.

Future Industries

Future Industries is hier het antwoord op. Met multidisciplinaire teams worden uw processen onder de loep genomen, worden mogelijkheden op maat ontwikkeld voor digitale transformatie en sturen we de implementatie hiervan aan. Uw organisatie wordt in dit proces zodanig betrokken dat we vanaf de start onze kennis delen en sleutelposities coachen en trainen. Bij de implementatie spelen vervolgens uw huisleveranciers een grote rol maar vullen aan met specialisten daar waar nodig.

Welke mogelijke wisselingen zijn er op de werkvloer en bij de toeleveranciers?

Wat zijn de wensen van de klant?

SWOT-analyse bedrijf t.o.v. Smart Manufacturing

Waar willen we in de toekomst naar toe?

Automatiseren en digitalisering van processen

Aanpassen van de organisatie

Processen efficiënter en effectiever maken

Processen optimaliseren

Flexibilisering van processen

Bewust maken en trainen van medewerkers

Bij succesvolle Smart Manufacturing ontmoeten mens en machine elkaar in een vroeg stadium.