Wat is

Smart Industry?

Wat?

Voor velen is het een modewoord zonder duidelijke betekenis. Het wordt vaak geassocieerd met de onontkoombare ontwikkeling van ‘Industry 4.0’, ‘Internet of Things’, ‘Big Data’ en andere technische ontwikkelingen. De echte betekenis voor de eigen organisatie is vaak onduidelijk.

 

Future Industries ontrafelt de mogelijkheden van Smart Industry voor uw organisatie.

Waarom?

In de nabije toekomst is de uitdaging voor het productieproces snel in te kunnen spelen op veranderingen binnen de organisatie en het logistieke netwerk én op de wensen van de klant. Dat kan alleen wanneer de mensen en de machines volledig geïntegreerd samenwerken.

Mens en

machine

Smart Industry is niet alleen iets technisch zoals velen denken, het heeft ook voor een belangrijk deel te te maken met de mensen die interactie hebben met de machines.

 

Future Industries betrekt alle mensen die interactie hebben met productie bij het proces.

Ontdekkingsreis

Smart Industry is geen standaard product dat je ergens kunt kopen en waar je van tevoren weet wat het op gaat leveren. Het is een ontdekkingsreis waarbij het doel pas in de loop der tijd duidelijk wordt.

 

Of u zich aan het oriënteren bent, de productie al heeft gedigitaliseerd of de eerste stappen in Smart Industry hebt gezet, Future Industries kan op ieder moment inspringen en de reis met u voortzetten.

Kern zijn IT en data. Noodzakelijke voorwaarde is aanpassen van gedrag van mensen.

Naamloos_edited.png

Ontrafel samen met Future Industries de mogelijkheden van

Smart Industry voor uw organisatie